Veel is er al gezegd en geschreven over TTIP, een omvangrijk handelsverdrag tussen de EU en de VS. De aandacht in verschillende media en de grote opkomst bij de demonstratie 10 oktober jl. in Amsterdam laten zien dat de belangstelling enorm is toegenomen. Terwijl vanuit het maatschappelijk middenveld steeds meer stemmen te horen zijn die zich uitspreken over TTIP, blijft het vanuit het bedrijfsleven relatief stil. En dat terwijl TTIP juist grote gevolgen gaat hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap. Wij, als ondernemers, zijn geen voorstander van TTIP en leggen in ons manifest uit waarom.

INLEIDING

Door toenemende handel met de VS zal in het jaar 2027 elk Europees huishouden zo’n 500 euro meer in de portemonnee hebben dan in het jaar 2015. Tenminste, dat is de bedoeling van het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en de VS dat nu in de maak is. Het Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP) moet een flinke stimulans gaan vormen voor de Europese economie, beweert de Europese Commissie in Brussel. De onderhandelaars gaan zogenaamde 'non-tarifaire handelsbelemmeringen' te lijf, die vaak gaan over milieu-, gezondheids- en veiligheidsregels. Geen gebruikelijk handelsverdrag dus want dat gaat over het vaststellen van tarieven en quota voor exportproducten. En die zijn al vastgesteld tussen beide economische blokken. 

TTIP wordt gezien als een oplossing voor het economische slop waar beide blokken in zitten. En natuurlijk ook om een politiek blok te vormen tegen grootmachten als China en Rusland. Het uitgangspunt is minder regels, meer handel, meer productie, meer banen, meer samenwerking en dus meer rijkdom voor een ieder. Een economische NAVO, zei Hillary Clinton al over TTIP.

De gepresenteerde voordelen zijn echter twijfelachtig en worden tegengesproken door verschillende economen. Eerdere soortgelijke verdragen, zoals NAFTA, laten zien dat vaak juist het omgekeerde gebeurt van wat er beloofd wordt. Verlies van banen, krimp van lokale economische bedrijvigheid, grotere invloed van multinationals en een grotere ongelijkheid. Wat het verdrag gaat opleveren voor de lokaal georiënteerde ondernemers in het Nederlandse MKB is nog maar de vraag. Meer export wordt mogelijk naar de Amerikaanse markt met dank aan TTIP. Er zullen dus zeker ondernemers zijn die kunnen profiteren van een handelsovereenkomst met de VS. Maar dat openen van markten werkt twee kanten uit. Het Amerikaanse grootbedrijf loert immers ook op de Europese markt. Welke sectoren van de Nederlandse economie de klappen hiervan gaan opvangen, en tegen welke prijs, is afwachten. Kritische vragen over of TTIP wel of geen goed idee is voor Nederlandse ondernemers zijn dan ook op hun plaats.

Het verdrag bouwt voort op het heersende klassieke economische idee van groei door vrijhandel. Meer groei is altijd goed. Een lineair stijgende lijn tot in eeuwigheid. Maar economische groei kan niet eeuwig doorgaan en is niet vol te houden voor de mens en de aarde. In 1972 kwam de Club van Rome met een alarmerend signaal over het consumptiepatroon van de mensheid in verhouding tot beschikbare grondstoffen. Een eerste duidelijk teken dat er een grens aan groei zit. Hebben we wat geleerd? Is er daarna wat veranderd? We zijn 45 jaar verder en op essentiële terreinen is het verder bergafwaarts gegaan; verlies van biodiversiteit, uitputting van grondstoffen, milieurampen en klimaatverandering.

En toch gaan we verder op dezelfde weg.

TTIP is daar een bevestiging van. Gedreven door gigantische lobby inspanningen dendert de onderhandelingstrein voort. Hoofdzakelijk multinationals zullen profiteren van dit verdrag en kunnen zelfs via een apart tribunaal (ISDS) overheden aanklagen.

MANIFEST

We geloven dat het anders kan. Een andere koers is mogelijk. Met het op handen zijnde verdrag gaan we een verkeerde kant uit. Daarom spreken we ons uit tegen TTIP en vóór een andere economische koers met een drietal belangrijke uitgangspunten:

1. Een duurzame economie
We leven in een wereld waarin niet de schaarste aan goederen, maar juist overproductie het probleem is. Toch dicteert onze economie om elk jaar meer te produceren. Maar eindeloze groei is niet vol te houden voor de mens en de aarde. De huidige focus van de economie is teveel gericht op arbeid en productiviteit en te weinig op natuurlijke hulpbronnen. TTIP stimuleert mondiale economische groei die gebaseerd is op meer handel, op meer produceren van hetzelfde in grotere hoeveelheden. Een race to the bottom. Dit past niet meer in een samenleving die zich wil focussen op duurzaamheid. We moeten ons richten op duurzame kwaliteit in plaats van kwantiteit. De lineaire lijn van de economie moet veranderen in een circulaire lijn. Wij willen zoeken naar alternatieve modellen voor een duurzame economie. Het 'Alternative Trade Mandate' en 'De grote Transitie' geven een visie op een andere economie. Deze visie kan ons helpen om van koers te veranderen.

2. Eerst People en Planet, dan Corporate Profits
Recente decennia hebben uitgewezen dat handelsverdragen zorgen voor eliminering van sociale- en milieuwetgeving. De 'non-tarifaire handelsbelemmeringen'. Die staan namelijk economische groei in de weg en dus ook Corporate Profits. Multinationals hebben, mede door handelsverdragen zoals TTIP, een groeiende invloed op politieke beslissingen. Dat zijn beslissingen die genomen worden over de welvaart en het welzijn van het publiek en het publieke domein. Het belang van People en Planet moet altijd voor Corporate Profits staan.

3. Een eerlijke verdeling
Er is een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm. TTIP stimuleert een verdere vergroting van die ongelijkheid door vooral in te zetten op de groeimogelijkheden voor multinationals. Die relatief kleine groep dicteert in toenemende mate het wereldtoneel, stuurt de markt en worden steeds rijker. We hebben veel meer aan een beleid dat zich richt op het goede leven voor allen binnen de grenzen die de aarde stelt. Het goede leven hangt niet af van meer handel maar veel meer hangt het af van een rechtvaardige verdeling van de beschikbare welvaart. Naast een duurzame economie hebben we een solidaire economie nodig die inzet op rechtvaardigheid en dienstbaarheid. De wereld biedt genoeg voor iedereen dus laten we het eerlijk verdelen. Dit vraagt vooral een andere houding van ons. Een houding van ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Sociale en not-only-for-profit ondernemingen zijn voorbeelden van type bedrijven die ondernemen met die ‘wij’ houding en maatschappelijk betrokken zijn. Betrokkenheid en daarmee draagvlak van groepen mensen garandeert daarnaast ook continuïteit van ondernemingen.

Wij zijn allemaal ondernemers van nu en kunnen alleen goed ondernemen in een fatsoenlijke en gezonde leefomgeving. Sluit je bij ons aan en teken de petitie tegen TTIP en vóór een andere economie!  

TEKEN DE PETITIE

Vul je gegevens in
(alleen voor ondernemers)

749 handtekeningen

Deel op social media:

   

Deze ondernemers gingen je voor:

749Jeroen van BarenGerse Jongensjul 18, 2016
748Sari KielStarters4Communitiesjul 08, 2016
747Adrie Woutersfreelancerjul 07, 2016
746Tijl AkkermansTijl Akkermansjul 04, 2016
745Katheline RotteIn Origojun 06, 2016
744Martin Lommersgeenjun 03, 2016
743Jettie van den HoudtSamen Leren Natuurlijkjun 01, 2016
742Riet DuykersDuykers Advies&Management b.v.mei 31, 2016
741Annette de VliegerStichting Steunpunt Drechtstadsboermei 31, 2016
740Edwin Helslootzelfstandig (Wageningen)mei 30, 2016

Wij gaan voor minimaal 1000 handtekeningen van ondernemers. Ons doel is om deze handtekeningen aan te bieden aan minister Ploumen en aan de voorzitter van MKB Nederland, dhr. Michaël van Straalen. Wij hopen hen hiermee te inspireren om in te zetten op een andere economische koers.

ONDERNEMERS COLLECTIEF


Wij zijn een collectief van ondernemers die zich zorgen maakt over TTIP. Terwijl we zagen dat vanuit het maatschappelijk middenveld steeds meer stemmen zich uitspraken over TTIP, bleef het vanuit het bedrijfsleven relatief stil. En dat terwijl TTIP juist gevolgen gaat hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap. Wij als ondernemers zijn geen voorstander van een dergelijk monsterverdrag tussen de EU en de VS, maar staan voor een andere economie, waar TTIP overbodig is. In ons manifest lees je waarom.

Wij, Joost van Beek, Carolien Koehorst en Tom van de Beek, zijn ondernemers én initiatiefnemers van ‘ondernemers van nu’. Met dit initiatief hopen we ondernemers te bewegen om zich uit te spreken tegen TTIP en vóór een andere economische koers. Een duurzame koers die zorgt voor een fatsoenlijke en gezonde toekomst.

Contact
Heb je vragen? Neem contact met ons op: info@ondernemersvannu.eu - 0616262374  (Joost Van Beek)

NIEUWSBRIEF

Wil je meer informatie ontvangen over CETA & TTIP en Ondernemers van Nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. We versturen per maand een korte nieuwsbrief waarin alle belangrijke ontwikkelingen rondom CETA & TTIP kort worden toegelicht, met name de implicaties voor het MKB.