De onderhandelingen over het handelsverdrag met Amerika, TTIP, lijken vast te lopen. Tijd voor een nieuwe koers?!
Het handelsverdrag met Canada, CETA, ligt klaar om te worden ondertekend. Het blijft vanuit het bedrijfsleven relatief stil over deze handelsverdragen. En dat terwijl CETA en TTIP juist grote gevolgen gaan hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap. Ondernemers van Nu wil ondernemend Nederland informeren over deze handelsverdragen en de zorgen en alternatieven van ondernemers hierover in politiek Den Haag laten horen.

INLEIDING

TTIP en CETA kunnen verstrekkende effecten hebben op uw onderneming
In 2013 gingen de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van start over een trans-Atlantisch investerings-, en handelsverdrag. Dit verdrag, bekend als het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tussen de twee grootste handelsblokken in de wereld gaat verder dan alleen het opheffen van handelstarieven. Voor het grootste deel gaat het over alle andere handelsbarrières (non tarifaire barrières) en het stimuleren van internationale investeringen. Het handelsverdrag met Canada (het Comprehensive Economic and Trade Agreement, ofwel CETA) is uitonderhandeld en ligt al klaar voor ondertekening. Door de omvang van CETA en het TTIP-verdrag, worden verregaande effecten verwacht op de economieën in de betrokken landen, dus op de omgeving waarbinnen het MKB (Middelgrote en Kleine Bedrijven met tussen de 1-250 medewerkers) opereert.

Door toenemende handel met de VS groeit de economie in Europa jaarlijks met 0,5% toe, maar de druk op het milieu neemt toe. Eerdere soortgelijke verdragen, zoals NAFTA, laten zien dat vaak juist het omgekeerde gebeurde van wat er beloofd wordt: Verlies van banen, krimp van lokale economische bedrijvigheid, grotere invloed van multinationals en een grotere ongelijkheid. Wat het verdrag gaat opleveren voor de lokaal georiënteerde ondernemers in het Nederlandse MKB is nog maar de vraag. Meer export wordt mogelijk naar de Canadese en Amerikaanse markten met dank aan CETA en TTIP. Momenteel handelt 7% van alle Nederlandse ondernemingen met de VS, waarvan 0,7% vanuit het MKB. Over wat de impact van TTIP en CETA op de overige 99% van de MKB-ers zal zijn is nog weinig bekend. Het SER-advies, dat Minister Ploumen aanvroeg over TTIP bevat het advies een effect-analyse op het MKB te laten maken. Wij hopen dat de Minister hier werk van maakt voordat CETA geratificeerd wordt. Kritische vragen over de effecten van TTIP en CETA op alle Nederlandse ondernemers zijn op hun plaats.

Deze handelsverdragen bouwen voort op het klassieke economische idee van groei door vrijhandel. "Meer groei is altijd goed", is de gedachte: "Een lineaire stijging tot in eeuwigheid." Maar economische groei kan niet eeuwig doorgaan en is niet vol te houden voor de mens en de aarde. In 1972 kwam de Club van Rome met een alarmerend signaal over het consumptiepatroon van de mensheid in verhouding tot beschikbare grondstoffen. Een eerste helder signaal over de grenzen aan economische groei zit. Hebben we wat geleerd? Is er daarna wat veranderd? 45 jaar na de Club van Rome kennen we verlies van biodiversiteit, uitputting van grondstoffen, milieurampen en klimaatverandering. 2016 was wereldwijd het tot nu toe warmste jaar ooit gemeten! En toch gaan we verder op dezelfde weg met CETA en TTIP?! Ondernemers van Nu informeren ondernemers over TTIP en CETA. Met de zorgen en beleids-alternatieven van ondernemers hopen we de Nederlandse politiek te bewegen tot handelsverdragen voor een duurzame economie.

PETITIE

Wij zijn bezorgd over de gevolgen van TTIP en CETA en denken dat internationale handel verstandiger kan worden geregeld. Gebaseerd op een economische koers met drie belangrijke uitgangspunten:

1. Een duurzame economie
We leven in een wereld waarin niet de schaarste aan goederen, maar juist overproductie het probleem is. Toch dicteert onze economie om elk jaar meer te produceren. Maar eindeloze groei is niet vol te houden voor de mens en de aarde. TTIP en CETA stimuleren mondiale economische groei die gebaseerd is op meer handel, op meer produceren van hetzelfde in grotere hoeveelheden. Een handelsverdrag dat alleen inzet op mondiale economische groei door meer handel past niet bij een samenleving die zich wil richten op duurzaamheid. I.p.v. op groei ligt de focus tegenwoordig op hergebruik, recyclen, reparatie en het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Ondernemers hebben belang bij handelsverdragen die richting geven aan een duurzame economie. Het 'Alternative Trade Mandate' en 'De grote Transitie' geven een visie op een handelen in een duurzame economie. Deze visies kunnen ons helpen om TTIP en CETA van koers te laten veranderen.

2. Eerst People en Planet, dan Corporate Profits
Recente decennia hebben uitgewezen dat handelsverdragen kunnen leiden tot de afbraak van sociale-, en milieu-wetgeving. De 'non-tarifaire handelsbelemmeringen' (beleid dat niet met import-, en export-tarieven te maken heeft zoals consumentenbescherming of rechten van werknemers) staan centraal in de TTIP-onderhandelingen. Dat soort bepalingen staan economische groei en maximale winst op korte termijn in de weg, is de gedachte. Multinationals hebben, mede door handelsverdragen zoals TTIP en CETA, een groeiende invloed op politieke beslissingen. Zulke beslissingen gaan over de welvaart en het welzijn van alle burgers en ondernemers in het publieke domein. Het belang van People en Planet moet voor dat van Corporate Profit worden gesteld.

3. Een eerlijke verdeling
De ongelijkheid tussen rijk en arm groeit. TTIP en CETA vergroten die ongelijkheid door vooral in te zetten op de winstmaximalisatie van multinationals. Ondernemers hebben veel meer aan een beleid dat zich richt op het welzijn van iedereen, binnen de grenzen die de aarde stelt. Welzijn hangt niet af van meer handel maar veel meer hangt het af van een rechtvaardige verdeling van de beschikbare welvaart. Naast een duurzame economie hebben we een solidaire economie nodig die inzet op rechtvaardigheid en dienstbaarheid. De wereld biedt genoeg voor iedereen en laten we het daarom eerlijk verdelen. Dit vraagt vooral een andere houding van ons. Een houding van ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Sociale en not-only-for-profit ondernemingen zijn voorbeelden van type bedrijven die ondernemen met die ‘wij’-houding en maatschappelijk betrokken zijn. Betrokkenheid en steun vanuit de maatschappij garanderen daarnaast ook continuïteit voor ondernemingen; een verstandige bedrijfsstrategie op de lange termijn.

Wij zijn allemaal Ondernemers van Nu en kunnen alleen ondernemen in een eerlijke en gezonde leefomgeving. Ben jij ook Ondernemer van Nu? Sluit je aan bij deze campagne en uit je zorgen over TTIP en CETA door het manifest te ondertekenen, vóór een duurzame economie! 

TEKEN DE PETITIE

Vul je gegevens in
(alleen voor ondernemers)

765 handtekeningen

Deel op social media:

   

Deze ondernemers gingen je voor:

765Jule CatsJule CatsSep 27, 2016
764Marion EvenhuisRe:set FilmfestSep 20, 2016
763Hellen WinkelmolenN.V.T.Aug 25, 2016
762Rick OppelaarRijk Wonen - Duurzaam wonenAug 22, 2016
761Marc FrenckenKandusAug 22, 2016
760Michiel TollenaarMichiel de ecoschilderAug 22, 2016
759Ernst de Nobelduurzaam schildersbedrijfAug 21, 2016
758Xavier LimHonestlyAug 21, 2016
757Richard HoogstratenBlauw Vlas duurzaam schilderwerkAug 21, 2016
756Martijn De VriesMartijn Vormgeving&FotografieAug 20, 2016

Wij gaan voor minimaal 1000 handtekeningen van ondernemers. Ons doel is om deze handtekeningen aan te bieden aan minister Ploumen en aan de voorzitter van MKB Nederland, dhr. Michaël van Straalen. Wij hopen hen hiermee te inspireren om in te zetten op een andere economische koers.

ONDERNEMERS COLLECTIEF


Wij zijn een collectief van ondernemers dat korte termijn winst maken minder belangrijk vindt dan een eerlijke duurzame samenleving en zich vanuit die bedrijfsfilosofie zorgen maakt over TTIP en CETA. Terwijl we zien dat vanuit het maatschappelijk middenveld steeds meer stemmen zich uitspreken over TTIP en CETA, blijft het vanuit het bedrijfsleven relatief stil. En dat terwijl TTIP en CETA juist gevolgen gaan hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap. TTIP en CETA (in de huidige versies) richten zich op het vergroten van economische groei ten koste van mens en milieu. Consumentenbescherming, rechten van werknemers, milieunormen, democratie en rechtstaat vinden Ondernemers van Nu belangrijker voor het ondernemersklimaat op de lange termijn dan mogelijkheden om meer winst maken op korte termijn. Wij verdienen liever een boterham minder, als de boterham die we wel eten maar eerlijk is geproduceerd en verhandeld. In ons manifest lees je waarom.

Wij, Joost van Beek, Carolien Koehorst en Tom van de Beek, zijn ondernemers én initiatiefnemers van Ondernemers van Nu. Met dit initiatief hopen we ondernemers te bewegen om zich te informeren over CETA en TTIP, hun zorgen uit te spreken en alternatieven te presenteren aan de politiek.

Contact
Heb je vragen? Neem contact met ons op: info@ondernemersvannu.eu - 0614041204  (Marieke van Doorn, Campagnecoördinator)

NIEUWSBRIEF

Wil je meer informatie ontvangen over CETA & TTIP en Ondernemers van Nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.