AANLEIDING

In 2013 gingen de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van start over een trans-Atlantisch investerings-, en handelsverdrag. Dit verdrag, bekend als het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tussen de twee grootste handelsblokken in de wereld gaat verder dan alleen het opheffen van handelstarieven. Voor het grootste deel gaat TTIP over alle andere handelsbarrières (non tarifaire barrières) en het stimuleren van internationale investeringen. Het handelsverdrag met Canada (het Comprehensive Economic and Trade Agreement, ofwel CETA) is ligt al klaar voor ondertekening op 18 oktober 2016. Van het CETA en TTIP-verdrag worden verregaande effecten verwacht op de economieën in de betrokken landen. Dus ook de omgeving waarbinnen het MKB opereert.

Door toenemende handel met de VS groeit de economie in Europa jaarlijks met 0,5% toe, maar ook de druk op het milieu neemt toe volgens een Ecorys rapport, betaald door de EU. Eerdere soortgelijke verdragen, zoals NAFTA, laten zien dat vaak juist het omgekeerde gebeurde van wat er beloofd wordt: Verlies van banen, krimp van lokale economische bedrijvigheid, grotere invloed van multinationals en een grotere ongelijkheid. Wat CETA en TTIP opleveren voor de lokaal georiënteerde ondernemers in het Nederlandse MKB is nog maar de vraag. Meer export wordt mogelijk naar de Canadese en Amerikaanse markten met dank aan CETA en TTIP. Momenteel handelt 7% van alle Nederlandse ondernemingen met de VS, waarvan 0,7% vanuit het MKB. Over wat de impact van TTIP en CETA op de overige 99% van de MKB-ers zal zijn is nog weinig bekend. Het SER-advies, dat Minister Ploumen aanvroeg over TTIP bevat het advies een effect-analyse op het MKB te laten maken. Wij vragen van de Minister werk te maken van een doorrekening van CETA, voordat het geratificeerd wordt.

De onderhandelingen over het handelsverdrag met Amerika, TTIP, lijken vast te lopen. Tijd voor een nieuwe koers?! Het blijft vanuit het bedrijfsleven relatief stil over deze handelsverdragen. En dat terwijl CETA en TTIP juist grote gevolgen gaan hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap. Ondernemers van Nu wil ondernemend Nederland informeren over deze handelsverdragen en de zorgen en alternatieven van ondernemers hierover in politiek Den Haag laten horen.