VIJF DINGEN DIE ELKE ONDERNEMER MOET WETEN OVER TTIP EN CETA

  1. Wat is TTIP?

TTIP is een nieuw handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De afkorting staat voor: Transatlantic Trade and Investment Partnership. Het handelsverdrag regelt dat de douanetarieven tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie worden afgeschaft, opent de markten voor openbare aanbesteding en bevat afspraken over samenwerking op het gebied van regelgeving, (de-)regulering, de bescherming van intellectueel eigendom en het liberaliseren van diensten. 1% van het Nederlandse MKB handelt met Amerika, maar ook als uw bedrijf tot de overige 99% behoort gaat TTIP een impact op u hebben: Door de openstelling van de markten heeft u nieuwe kansen voor export, maar ook toenemende concurrentie van Amerikaanse bedrijven. Ondernemers zijn niet bang voor eerlijke concurrentie, maar wat als concurrentie door lagere arbeidsstandaarden in Amerika en/of lagere milieu-standaarden niet eerlijk zal zijn? Uit door de EU gefinancierd onderzoek blijkt dat de druk op het milieu zal toenemen door TTIP, in ruil voor een paar procentpunten economische groei. Kunnen ondernemers bijvoorbeeld op de lange termijn wel blijven ondernemen als er niets gebeurt aan hedendaagse problemen als klimaatopwarming? De tekst van TTIP is nog niet definitief.

  1. Wat is CETA?

CETA is een nieuw handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De afkorting staat voor: Comprehensive Economic and Trade Agreement. CETA wordt gezien als de blauwdruk van hoe Europa handelsverdragen wil sluiten met de rest van de wereld. Het handelsverdrag regelt dat de douanetarieven tussen Canada en de Europese Unie worden afgeschaft, opent ook de markten voor openbare aanbesteding en bevat afspraken over samenwerking op het gebied van regelgeving, (de-)regulering, de bescherming van intellectueel eigendom en het liberaliseren van diensten. Ook de markt voor publieke diensten valt onder de reikwijdte van beide verdragen, zoals afvalverwerking, thuiszorg, postbezorging, (volwassenen) onderwijs en riolering en waterzuivering. Net als TTIP heeft het verdrag met de Canadezen tot doel de handel tussen de economische grootmachten te vergemakkelijken door het weghalen of gelijkschakelen van allerlei regels die als barrières voor die handel worden gezien. Afgesproken is dat EU en Canada elkaar zoveel mogelijk op de hoogte brengen van aankomende wetgeving. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de regels die in de ogen van grote bedrijven de handel bemoeilijken, omdat in beide verdragen vergaande investeringsbescherming is opgenomen. In TTIP en CETA is gewerkt met lijsten van diensten die de onderhandelende landen van de onderhandelingen willen uitsluiten. Nederland heeft heel weinig diensten op die lijst laten zetten. De 'ratchett clausule' regelt dat diensten alleen nog maar meer geliberaliseerd kunnen worden, dat betekent dat het de staat veel geld gaat kosten indien besloten wordt dat het voor het algemeen belang beter is om de diensten weer volledig publiek te maken. De tekst van dit handelsverdrag is inmiddels klaar en wacht op definitieve goedkeuring.

  1. Vrijhandel levert economische groei op, waarom zouden we CETA en TTIP niet afsluiten?

Het Nederlandse parlement kan ‘ja’ of ‘nee’ tegen CETA zeggen, in het geval dat het Europese parlement en de regeringen, Minister Ploumen voor Nederland, akkoord zijn gegaan. Na goedkeuring van het Europees Parlement, treedt CETA in werking voordat dat de Tweede Kamer daar iets over te zeggen heeft gehad. Daarmee komen we in een even onduidelijke en onwenselijke situatie als na het referendum over het Oekraïne.

Een kleine 2% van het Nederlandse MKB handelt met Canada en Amerika (tenzij je ook het kopen van bv. Apple producten meerekent, dan telt iedere ondernemer met een IPhone mee). De verdragen die er nu liggen hebben nadelen voor de overige 98% van de Nederlandse ondernemers in het MKB: Standaarden voor consumentenbescherming, arbeidsrechten, milieu en de beschikbaarheid en kwaliteit van publieke diensten komen onder druk te staan.

  1. Wat is ICS? Investeringsbescherming

Door de investeringsbescherming in TTIP en CETA krijgen bedrijven de mogelijkheid om buiten de reguliere rechtbanken om, via zogenaamde arbitragehoven, schadevergoedingen te eisen als landen wetgeving invoeren die multinationals benadeelt. Deze vorm van arbitrage heet ICS, Investment Court System en kan ertoe leiden dat overheden hoge schadevergoedingen moeten betalen als zij de belangen van buitenlandse bedrijven schaden, terwijl ze handelen in het algemeen belang van de inwoners van hun eigen land. Ook kan het zijn dat landen afzien van nieuwe wetgeving uit angst voor schadeclaims. Niet voor niets hebben de European Association of Judges in 2015 en de Duitse rechtersbond begin 2016 in een verklaring laten weten niets te zien in ICS. Ook al zijn er verbeteren tov voorganger ISDS, volgens de rechters vormt ICS onverminderd een gevaar voor de rechtsstaten in Europa. Via CETA kunnen niet alleen Canadese maar ook Amerikaanse multinationals Europese landen aanklagen. Bijna 80% van de grote Amerikaanse bedrijven heeft een dochteronderneming in een Canadese stad. Krijgen we met CETA daardoor eigenlijk ook TTIP, maar via de achterdeur?

  1. Wat kun je als ondernemer doen?

Ondernemers van nu gaan op campagne om overheden en politici te vragen om effect-analyse voor het MKB voordat ze akkoord gaan met CETA. Zoals de SER adviseerde aan Minister Ploumen. Ook vragen we om heronderhandeling van het verdrag om de druk op het milieu en overheidsdiensten te verminderen. De voorlopige inwerkingtreding van CETA is een ander punt van aandacht in de campagne om “Oekraïense toestanden” te vermijden. Ondernemers van nu gaan op campagne om de TTIP-onderhandelaars te inspireren afspraken te maken waarin een nieuwe economie met oog voor het algemeen belang voorop staat. Door de bescherming van mensen (consumenten, arbeidskrachten) en milieu op een veel hoger plan te tillen passend bij de uitdagingen van de 21e eeuw. Niet door normen te verlagen omdat ze winstmaximalisatie van een kleine groep bedrijven in de weg zouden kunnen staan. Dat is niet meer van deze tijd. Sluit je bij ons aan: volg de campagneactiviteiten en ontwikkelingen via onze website www.ondernemersvannu.eu Daar kun je ook onze petitie ondertekenen, deze zal worden aangeboden aan het Nederlandse parlement, Minister van Internationale Handel Ploumen en Voorzitter van MKB Nederland Van Straalen.