ONDERNEMERS COLLECTIEF

Wij zijn ondernemers die de transitie naar een nieuwe (circulaire, duurzame) economie willen versnellen. Het huidige economische model is niet houdbaar en in verandering. Het oude economische denken is namelijk gebaseerd op economische groei van méér productie en méér handel. Daarvan zien we de gevolgen duidelijk in onze leefomgeving: vervuiling, uitputting van grondstoffen, overproductie en een groeiende ongelijkheid. De handelsverdragen TTIP en CETA stimuleren het oude economische denken en zetten in op nog meer groei. Wij gaan voor een schoon en eerlijk ondernemersklimaat in een nieuw economisch denken; een economie die duurzaam is, die solidair is, en people en planet voor corporate profits plaatst en die inzet op een rechtvaardige verdeling van beschikbare welvaart binnen de grenzen die de aarde stelt. Een handelsverdrag moet het nieuwe economische denken als uitgangspunt bevatten en dat is waar wij ons, als ondernemers, voor inzetten.


Ondernemers van Nu is een project van Stichting The Tipping Point en aangesloten bij de Fair Economy Alliance, een netwerk van ondernemersinitiatieven in Europa dat zich bezig houdt met het versnellen van de transitie naar een eerlijke economie, met verstandige handelsverdragen als onderdeel daarvan. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Schöpflin Stiftung.

logo

“As an entrepreneur myself I am in no way against free trade. I support the aims of the negotiations to remove tariffs and get rid of expensive bureaucratic structures.  But at the same time I believe that a differentiated  approach is vital if we are to avoid a situation in which, all in the name of free trade, we place fundamental  principles in jeopardy.”

- HANS SCHÖPFLIN, benefactor & entrepreneur, lived and worked in the USA for more than 40 years