PETITIE

Wij zijn bezorgd over de gevolgen van TTIP en CETA en denken dat internationale handel verstandiger kan worden geregeld. Wij pleiten voor een economische koers met drie belangrijke uitgangspunten:

1. Een duurzame economie
We leven in een wereld waarin niet de schaarste aan goederen, maar juist overproductie het probleem is. Toch dicteert onze economie om elk jaar meer te produceren. Maar eindeloze groei is niet vol te houden voor de mens en de aarde. TTIP en CETA stimuleren mondiale economische groei die gebaseerd is op meer handel, op meer produceren van hetzelfde in grotere hoeveelheden. Een handelsverdrag dat alleen inzet op mondiale economische groei door meer handel past niet bij een samenleving die zich wil richten op duurzaamheid. I.p.v. op groei ligt de focus tegenwoordig op hergebruik, recyclen, reparatie en het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Ondernemers hebben belang bij handelsverdragen die richting geven aan een duurzame economie. Het 'Alternative Trade Mandate' en 'De grote Transitie' geven een visie op een handelen in een duurzame economie. Deze visies kunnen ons helpen om TTIP en CETA van koers te laten veranderen.


2. Eerst People en Planet, dan Corporate Profits
Recente decennia hebben uitgewezen dat handelsverdragen kunnen leiden tot de afbraak van sociale-, en milieu-wetgeving. De 'non-tarifaire handelsbelemmeringen' (beleid dat niet met import-, en export-tarieven te maken heeft zoals consumentenbescherming of rechten van werknemers) staan centraal in de TTIP-onderhandelingen. Dat soort bepalingen staan economische groei en maximale winst op korte termijn in de weg, is de gedachte. Multinationals hebben, mede door handelsverdragen zoals TTIP en CETA, een groeiende invloed op politieke beslissingen. Zulke beslissingen gaan over de welvaart en het welzijn van alle burgers en ondernemers in het publieke domein. Het belang van People en Planet moet voor dat van Corporate Profit worden gesteld.

 

3. Een eerlijke verdeling
De ongelijkheid tussen rijk en arm groeit. TTIP en CETA vergroten die ongelijkheid door vooral in te zetten op de winstmaximalisatie van multinationals. Ondernemers hebben veel meer aan een beleid dat zich richt op het welzijn van iedereen, binnen de grenzen die de aarde stelt. Welzijn hangt niet af van meer handel maar veel meer hangt het af van een rechtvaardige verdeling van de beschikbare welvaart. Naast een duurzame economie hebben we een solidaire economie nodig die inzet op rechtvaardigheid en dienstbaarheid. De wereld biedt genoeg voor iedereen en laten we het daarom eerlijk verdelen. Dit vraagt vooral een andere houding van ons. Een houding van ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Sociale en not-only-for-profit ondernemingen zijn voorbeelden van type bedrijven die ondernemen met die ‘wij’-houding en maatschappelijk betrokken zijn. Betrokkenheid en steun vanuit de maatschappij garanderen daarnaast ook continuïteit voor ondernemingen; een verstandige bedrijfsstrategie op de lange termijn.

Wij zijn allemaal Ondernemers van Nu en kunnen alleen ondernemen in een eerlijke en gezonde leefomgeving. Ben jij ook Ondernemer van Nu? Sluit je aan bij deze campagne en uit je zorgen over TTIP en CETA door het manifest te ondertekenen, vóór een duurzame economie! 

TEKEN DE PETITIE

Vul je gegevens in
(alleen voor ondernemers)

[emailpetition id="1"]

Deze ondernemers gingen je voor:

1,120 Hilco Kooistra KBL Circulair Schoonmaakcentrum Jun 24, 2017
1,119 Frans Taminiau Masters that Matter Jun 20, 2017
1,118 M. Kasten Incamera.nl Jun 20, 2017
1,117 Matthias AV Zzp: editor Jun 19, 2017
1,116 Hans Braamse Acknowledge Professional Services BV Jun 16, 2017
1,115 Jenny Netten Look for Detail Jun 15, 2017
1,114 Maureen Prins solar cinema Jun 14, 2017
1,113 Nienke Hoogvliet Studio Nienke Hoogvliet Jun 14, 2017
1,112 Marcel Spaas FairClimateFund Jun 14, 2017
1,111 J.N.A. Meevers Scholte J.N.A. Meevers Scholte Jun 13, 2017

Wij gaan voor minimaal 1000 handtekeningen van ondernemers. Ons doel is om deze handtekeningen aan te bieden aan minister Ploumen en aan de voorzitter van MKB Nederland, dhr. Michaël van Straalen. Wij hopen hen hiermee te inspireren om in te zetten op een andere economische koers.