CETA komt eraan!

Het wachten is nog even op de Canadezen, maar sinds het Europese Parlement het handelsverdrag met Canada (CETA) op 15 februari werd goedgekeurd, kan het voorlopig in werking treden. Ook al moet het Nederlandse parlement CETA nog ratificeren, toch krijgen ondernemers al per 1 juli (of wellicht 1 augustus) met CETA te maken. We wachten met spanning een impact analyse af van CETA op het MKB die in juni wordt verwacht. Ondertussen blijven  Ondernemers van Nu ideeën voor de geplande updates van CETA delen met politiek Den Haag en Brussel, zie ons 10-punten plan #voorverstandigehandel hier. De Europese Commissie zelf verwacht namelijk een grotere druk om het milieu door CETA bij ongewijzigde vervuilende productie en transport. Voor een gezond ondernemingsklimaat op de lange termijn is inzet van bedrijven en overheid broodnodig!

Geef een reactie