CETA voorloping in werking getreden

good trade bad trade
Vandaag, 21 september, trad het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, voorlopig in werking. Wat betekent dat? De tarieven op import en export met Canada gaan naar 0%, dat klinkt de 1% van de Nederlandse ondernemers die met Canada handelen als muziek in de oren, natuurlijk. Het onderdeel van de investeringsbescherming via ICS is het enige dat nog niet in werking is getreden. Dat gebeurt pas wanneer alle nationale en regionale parlementen akkoord gaan, en CETA definitief in werking treedt. Of dit ooit zal gebeuren is de vraag. Investeringsbescherming komt in nieuwe handelsovereenkomsten niet meer voor, nadat het Europese Hof in mei van dit jaar heeft bepaald dat hiervoor parlementaire instemming vereist is. CETA bleek toch niet het model voor Europese handelsakkoorden dat het vaak genoemd werd. De EU wil investeerders elders gaan beschermen, middels een multilateraal ISDS gerechtshof. Ondertussen heeft Polen bezwaren kenbaar gemaakt tegen CETA vanwege ICS en heeft België CETA voorgelegd aan het Europese Hof. Bij Ondernemers van Nu zijn we benieuwd wat de nieuwe Nederlandse regering met CETA gaat doen! ICS is het grootste struikelblok voor ondernemers uit het MKB volgens deze enquête van Motivaction. Ook zijn de duurzaamheids-, en sociale hoofdstukken niet specifiek genoeg om afdwingbaar te zijn en daar hebben ook de 99% van de ondernemers die niet met Canada handelen last van in het ondernemersklimaat waarin zij opereren. We roepen de nieuwe regering daarom op om regelingen te maken voor #verstandigehandel, die het welzijn van ondernemers en hun klanten in brede zin bevorderen en die niet alleen maar op welvaart gericht zijn. Wil je meer weten over de veranderingen die CETA met zich meebrengt? Download dan hier de game Dodgy Deals!

 

Geef een reactie