Europarlementariërs druk met handelsverdrag CETA in Straatsburg

Nadat de Europese regeringsleiders handelsverdrag CETA, tussen Canada en de EU, eind oktober ondertekenden, is het politieke spel rondom de formele bevestiging door nationale parlementen ofwel ratificatie nu losgebarsten. Eén van de voorwaarden voor het Waalse parlement om in te stemmen met de ondertekening van CETA was een juridische check door het Europese Hof, om zeker te zijn dat CETA niet in strijd is met andere Europese verdragen.
Een motie hiervoor werd vorige week in het Europese parlement bijeen te Straatsburg afgestemd. Ook de Europarlementariers van de Nederlandse partijen CDA, VVD, D66 bleken tegen een dergelijke juridische check. Beter goed, dan snel is het devies van Ondernemers van Nu. We verbaasden ons al eerder over de haast waarmee dit handelsverdrag door de besluitvormingsmechanismen wordt getrokken. Daarom zijn we verheugd met het nieuws dat de internationale handelscommissie van het Europese Parlement besloot om pas eind januari te stemmen over CETA, nadat ze de voors en tegens uit aanpalende commissies (als milieu, werkgelegenheid) hebben ontvangen.
Begin februari stemt het Europese parlement over CETA en na goedkeuring treden delen van het verdrag al voorlopig in werking in afwachting van ratificatie door de nationale parlementen.
Lees meer: http://www.eubusiness.com/Members/greenpeace/ceta-ecj

Geef een reactie