Ondernemer van Nu – Sonne Copijn

Sonne Copijn, ook wel de Bijenkoningin genaamd, heeft het bedrijf Bijen-en-Bedrijf, daarmee geeft ze educatie over hommels, bijen en vlinders. Dat doet ze middels bedrijfsuitjes, cursussen, workshops, dat kun je in haar prachtige bijentuin komen doen. Bestuivers als bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselketen, zonder deze dieren kunnen we 70% van de in Nederland geteelde gewassen niet produceren, een miljardenindustrie! Door ruilverkaveling, gebruik van landbouwgif, monocultuur en intensivering van onze landbouw verdwenen plekken in het agrarische landschap waar het voedsel van bestuivers kan groeien. Daarom is Sonne ook initiator van Bee Foundation, daarmee zorgt ze voor het broodnodige voedsel voor bijen, hommels en vlinders. Bee Miles is een crowd funding instrument waarmee iedereen zijn bijdrage kan leveren in het aanleggen van bijenlinten met voedsel voor bestuivers in het landschap.

Over TTIP maakt Sonne zich grote zorgen, de economische macht van multinationals en buitenlandse bedrijven wordt daarmee versterkt ten op zichte van het algemene maatschappelijke belang. Een verdrag zou moeten zorgen voor onze aarde en voor uitbreiding van de soortenrijkdom. Een gifvrij agrarisch voedselsysteem zou tot stand moeten worden gebracht. Dat is de uitdaging voor de komende eeuw.

Koop een bijen-oase via Bee Miles hier.

Geef een reactie