Ondernemers van Nu in de Tweede Kamer: Ronde Tafel Gesprek Handel

 

20juniOVN2
In het Ronde Tafel Gesprek over het Nederlandse Handels beleid in de Tweede Kamer, op 6 september 2017, deden Ondernemers van Nu drie aanbevelingen:

1.) Ent toekomstig handels- en investeringsbeleid op het nieuwe holistische economisch denken. Voer het principe "de vervuiler betaalt" ook door in de handelspolitiek, zowel bilateraal als op het niveau van Europees beleid. Maak ondernemers verantwoordelijk voor de maatschappelijke kosten die hun productie- of transportwijze met zich meebrengt.

2.) Focus op welzijn boven welvaart. Beloon schone en eerlijke productie en geef geen overheidsgeleide industrieën zonder veel democratie voordelen in de handel. Ik noem als voorbeeld de RVO-gefinancierde handelsmissies naar een land als Azerbeidzjan, waar de energiesector in handen is van een minder democratisch regime. Dat lijkt ons als ondernemers geen goed voorbeeld van verstandige handel.

3.) Groei is niet alleen in financiële termen te definiëren. Ook in maatschappelijke zin en milieu-zin kunnen bedrijven voor groei zorgen. Meer en meer bedrijven rapporteren op deze vlakken ook aan hun aandeelhouders. Stimuleer dat als overheid. Vooral in deze tijd met een klimaatontkenner in het Witte Huis zou Europa een sterke leidende rol moeten spelen op het gebied van duurzaamheid en handel. 

Lees het verslag met de hele bijdrage van Ondernemers van nu hier! 

Geef een reactie