Motivaction onderzoek: Wat zijn de verwachtingen van ondernemers over TTIP & CETA

Omdat de impact van handelsverdragen met de VS en Canada – TTIP en CETA –  op ons klimaat en op het MKB recentelijk niet is doorgerekend, heeft Ondernemers van Nu, i.s.m. de Fair Economy Alliance een internationaal onderzoek laten uitvoeren door Motivaction onder ca. 600 Nederlandse MKB-ers. Daaruit blijkt, dat (1) ondernemers zelf aangeven weinig te weten over deze verdragen en van de overheid meer informatie verwachten. De onderzoeksresultaten laten verder zien dat een meerderheid verwacht dat (2) grote bedrijven meer baat zullen hebben bij CETA/TTIP dan kleine bedrijven. Voor het MKB wordt alleen een positief effect verwacht voor de naar Canada of de VS exporterende ondernemingen (1% van het MKB) en voor het Middenbedrijf (50-250 medewerkers). Een meerderheid van de ondernemers (3) willen weldegelijk afspraken over technische standaarden en normen, alleen niet in bilaterale handelsverdragen, maar in mondiale afspraken. De investeringsarbitrage ISDS/ICS in deze verdragen echter (4) wordt gezien als ondermijnend voor de rechten van MKB-ers door een meerderheid van de ondervraagden omdat ISDS/ICS belangen van buitenlandse bedrijven zou dienen en de invloed van overheden zou beperken.

Het volledige onderzoek kunt u hier downloaden.

 

Geef een reactie