Ondernemers willen internationale handel verstandiger regelen

Namens ruim 1000 ondernemers uit het MKB heeft een delegatie van Ondernemers van Nu dinsdag 20 juni jl aan Tweede Kamerleden gevraagd om het huidige handelsbeleid te hervormen zodat handel de transitie naar de nieuwe economie dichterbij brengt. Kamerleden van negen partijen namen de petitie van Ondernemers van Nu in ontvangst.

In de petitie ‘Voor Verstandige Handel’, die de Ondernemers van Nu in de Statenhal van het parlement in Den Haag hebben aangeboden aan de leden van de Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS), roepen ondernemers de Tweede Kamer op om ook middels handelsverdragen het economische systeem eerlijker, socialer en duurzamer te maken.

Ondernemers van nu roert zich al sinds 2015 in de publieke discussie over handelsverdragen als CETA en TTIP. ‘‘Handelsverdragen die alleen inzetten op mondiale economische groei door meer handel passen niet bij een samenleving die zich wil richten op duurzaamheid. I.p.v. op groei ligt de focus tegenwoordig op hergebruik, recyclen, delen, reparatie en het gebruik van duurzaam verkregen grondstoffen’’, stellen Ondernemers van Nu in de petitie ‘Voor Verstandige Handel’.

‘Deze handelsverdragen zijn nu al outdated’, stelt Ondernemers van Nu oprichter en ondernemer Joost van Beek van het herenmode-label Effio, ‘Ze dienen de economie van het verleden, niet die van de toekomst. Ondernemers van Nu ziet de ‘reset’ van het handelsbeleid’ als aangekaart door demissionair Handelsminister Ploumen liever vandaag dan morgen van de grond komen, met name de handelsarbitrage verdient een ‘reset’ en draagt hieraan actief bij door alternatieven te delen met beleidsmakers. Ondernemers van Nu neemt graag deel aan het ‘Ronde Tafel Gesprek’ geleid door VVD-kamerlid Bente Becker waaraan het handelsbeleid van de afgelopen vier jaar zal worden geëvalueerd.

Het mantra dat deze handelsverdragen de belangen van de ondernemers uit het Midden-, en Kleinbedrijf (MKB) dienen, wordt niet gedeeld door Ondernemers van Nu, wij vinden de verwachte toename van druk op het milieu en de negatieve effecten op de beleidskracht van de overheid om voor het algemeen belang op te komen onverstandig. “Deze handelsverdragen zijn een voorbeeld van beleid dat ons werk aan de nieuwe economie vertraagt’, aldus Chiel van Leeuwen, van duurzame energie platform Vandebron.

De zorgen van ondernemers komen ook naar voren uit een Motivaction-enquête die Ondernemers van Nu recentelijk liet uitvoeren onder 566 ondernemers:

  • Slechts één-derde van de ondervraagde Nederlandse MKB-bedrijven verwacht een positief effect van vrijhandelsverdragen als CETA (het EU-Canada handelsverdrag) op hun eigen bedrijf of de sector waarin zij werkzaam zijn.
  • Exporterende MKB-bedrijven denken relatief vaak dat de investerings-arbitrage zoals ISDS of ICS in deze handelsverdragen, de rechten van hun bedrijf zullen ondermijnen (57% tegenover 42% voor niet-exporterende MKB-bedrijven) en dat investerings-arbitrage in het voordeel van buitenlandse bedrijven is en mogelijk de overheid zal beperken in het opkomen voor het algemeen belang (68% tegenover 57% voor niet-exporterende MKB-bedrijven).

In de petitie vragen Ondernemers van Nu daarom verstandig handelsbeleid: ‘’TTIP en CETA vergroten de ongelijkheid door vooral in te zetten op de winstmaximalisatie van multinationals. Ondernemers hebben veel meer aan een beleid dat zich richt op het welzijn van iedereen, binnen de grenzen die de aarde stelt.’’

Met de campagne ‘Voor Verstandige Handel’ informeert Ondernemers van Nu MKB-ers over handelsbeleid en brengt hun ideeën over aan de politiek, zie bv.:

Geef een reactie