Ondernemers van Nu willen reset handelsarbitrage

Uit recent Motivaction-onderzoek, naar de verwachtingen van het Nederlandse MKB over handelsverdragen als CETA en TTIP blijkt dat 57% van de exporterende bedrijven verwacht dat handels- en investeringsarbitrage als ISDS of ICS, die deel uitmaken van deze handelsverdragen, de rechten van hun bedrijf zal schaden. Nog een groter gedeelte van de Nederlandse exporterende MKB-ers, 68%, verwacht dat buitenlandse bedrijven worden bevoordeeld door arbitrage zoals deze nu is vormgegeven in de handelsverdragen als CETA en TTIP, en dat de macht van de overheid zal worden beperkt om een gelijk speelveld voor het MKB te creëren.

Na veel kritiek op ISDS en ICS onderzoekt te Europese Commissie nu het instellen van een international investerings-gerechtshof, het Multilateral Investment Court (MIC) om geschillen tussen landen en bedrijven te slechten. Ondernemers van Nu hebben een aantal ideeën naar Brussel gestuurd om zo’n hof te laten bijdragen aan een meer duurzame en eerlijke wereld, waaraan bedrijven kunnen bijdragen, bv.:

* wederkerigheid: staten en ngos kunnen bedrijven ook aanklagen voor schade aan het algemeen belang;
* de vervuiler betaalt: vuile producenten en transporteurs betalen een heffing die in een globaal fonds gaat;
* bedrijven betalen naar rato mee aan MIC;

Lees de volledige input van Ondernemers van Nu aan de EC consultatie hier en hier.

 

Geef een reactie